Rendement Zonnepanelen: Hoe werkt het en wat is beschreven?

Het gebruik van zonnepanelen om groene energie op te wekken wordt steeds populairder. Maar wat is nu eigenlijk het rendement van zonnepanelen en hoe wordt dit gemeten? In dit artikel gaan we in op het rendement van zonnepanelen en wat de belangrijkste factoren zijn die dit bepalen.

Wat is rendement?

Rendement is de verhouding tussen de hoeveelheid energie die wordt opgewekt en de hoeveelheid energie die wordt gebruikt. Bij zonnepanelen valt het rendement dus de verhouding tussen de opgewekte energie en de hoeveelheid zonlicht op de panelen.

Er zijn verschillende factoren die het rendement van zonnepanelen veroorzaken, maar over het algemeen wordt het rendement van zonnepanelen verdeeld als een percentage. Dit percentage geeft een hoeveelheid van de zonne-energie die op de panelen valt, wordt gelijktijdig in elektriciteit.

Wat bepaalt het rendement van zonnepanelen?

Er zijn verschillende factoren die het rendement van zonnepanelen bepalen. Enkele cruciale factoren zijn:

1. Type zonnepaneel

Er zijn verschillende soorten zonnepanelen, waaronder de meest bekende de monokristallijne-, de polykristallijne- en de dunnefilmzonnepanelen zijn. Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen en daarmee ook een eigen rendement. Zo hebben monokristallijne zonnepanelen vaak een hoger rendement dan polykristallijne zonnepanelen, maar zijn wel duurder bij aanschaf.

2. Kwaliteit zonnepanelen

Niet alleen het type zonnepaneel heeft invloed op het rendement, maar ook op de kwaliteit ervan. Zo kunnen goedkope panelen een lager rendement hebben dan duurdere, goedkope panelen. Daarnaast spelen ook de materialen die kunnen worden gebruikt bij de productie van de panelen een onafhankelijke rol.

3. Hellingshoek

De hoek waarin de zonnepanelen worden geplaatst is van invloed op het rendement. Over het algemeen geldt dat panelen het beste werken onder een hoek van 30 tot 40 graden ten opzichte van de horizon. Bij een te vlakke hoek kan er te veel zonlicht worden gereflecteerd en bij een te steile hoek kan er juist te weinig zonlicht worden opgevangen.

4. Oriëntatie

Naast de hellingshoek is ook de oriëntatie van de zonnepanelen van belang. Het beste rendement wordt behaald als de panelen op het zuiden gericht staan. Als de panelen meer naar het oosten of westen gericht zijn, kan dit het rendement negatief opleveren.

5. Schaduw

Tot slot kan schaduw een grote invloed hebben op het rendement van zonnepanelen. Als er één paneel in de schaduw komt te liggen, kan dit het rendement van het gehele systeem gedeeltelijk verminderen. Daarom is het belangrijk om te kijken naar eventuele schaduwval van bomen, dakkapellen of andere objecten voordat de panelen worden overeengekomen.

Het meten van het rendement van zonnepanelen

Nu we weten welke factoren het rendement bepalen, is het ook belangrijk om te weten hoe het rendement wordt gemeten. Het rendement van zonnepanelen wordt gemeten aan de hand van de zogenaamde Performance Ratio (PR). Dit is een percentage dat het werkelijke rendement van de panelen weergeeft ten opzichte van het theoretische rendement.

Het theoretische rendement is het maximale rendement dat kan worden behaald onder ideale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de zon onder water op de panelen valt en er geen schaduw is. Het werkelijke rendement wordt bepaald door de omstandigheden op locatie, zoals de oriëntatie en de hellingshoek van de panelen en de aanwezigheid van schaduw.

De PR wordt berekend door het werkelijke rendement te delen door het theoretische rendement. Als het werkelijke rendement bijvoorbeeld 90% is en het theoretische rendement 100%, dan is de PR 90%. Hoe hoger de PR, hoe beter het rendement van de zonnepanelen.

Conclusie

Het rendement van zonnepanelen is een belangrijke factor bij het bepalen van de besparing van een zonne-energiesysteem. Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder het type paneel, de kwaliteit, de hellingshoek, de helling en schaduwval. Het rendement wordt gemeten aan de hand van de Performance Ratio, het werkelijke rendement van de panelen geeft weer tien procentueel van het theoretische rendement.